اخبار و رویدادها: بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه جهت آشنایی با رشته ها، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه جهت آشنایی با رشته ها، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲- ۱۱:۱۹:۲۰

بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه جهت آشنایی با رشته ها، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، برنامه بازدیدی از آزمایشگاه‌های پردیس مرکزی ویژه دانش آموزان دبیرستان پسرانه سجاد تدارک دیده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود و به منظور آشنائی دانش آموزان دبیرستان های نظری با رشته های دانشگاهی، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی جاری در این دانشگاه، برنامه بازدیدی در دو گروه روز چهارشنبه 8 آذر ماه جاری از آزمایشگاه‌های پردیس مرکزی ویژه دانش آموزان کلاس نهمی‌ و دهمی‌ دبیرستان پسرانه سجاد تدارک دیده شد.

بازدید دانش‌آموزان این دبیرستان از آزمایشگاه کانی شناسی با توضیحات مهندس میرباقری (دانشکده علوم زمین)، آزمایشگاه فیزیک مدرن با توضیحات مهندس سلطانی (دانشکده فیزیک)، آزمایشگاه شیمی تجزیه با توضیحات دکتر کلی (دانشکده شیمی) و آز XRD , XRF با توضیحات مهندس عباسیان (دانشکده معدن) بازدید نمودند.

در این بازدیدها دانش آموزان با جنبه های کاربردی رشته های مختلف و ظرفیت های موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود از نزدیک آشنا شدند.

efb335ad-2646-47bd-a43c-cc7b987b5d5fbea604eb-6319-4475-9bbd-3965e9ff65b18e243e3b-ac14-4725-af2d-1638708485f0

4034e8df-d030-427e-a647-0b326d21d90f63a6fd94-3b83-4189-a97c-139e404127b3450de99f-d289-4a1d-8d2d-44bd0454f5b1

 

 


کلمات کلیدی: #بازدید #دانش آموزان #دبیرستان پسرانه #آشنایی #رشته ها #فعالیت های آموزشی و پژوهشی #دانشگاه صنعتی شاهرود #...3
12345