اخبار و رویدادها: نشست چهارم وبینار "ضرورت و اهمیت هم افزایی دانشگاه با صنعت"

نشست چهارم وبینار "ضرورت و اهمیت هم افزایی دانشگاه با صنعت"
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲- ۱۱:۰۲:۵۵