اخبار و رویدادها: نشست یازدهم تجارت و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهها

نشست یازدهم تجارت و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهها
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲- ۰۸:۴۱:۴۷نشست مراکز هدايت شغلي(1)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد #نشست یازدهم #مراکز هدایت شغلی #کاریابی تخصصی...2
12345