اخبار و رویدادها: کنگره ادبی برای فلسطین

کنگره ادبی برای فلسطین
دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲- ۱۲:۳۲:۴۹555

شيوه نامه کنگره-تصحيح


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تعاملات #کنگره ادبی #برای فلسطین..2
12345