اخبار و رویدادها: واگذاری رستوران آزادواقع در خوابگاه خواهران

واگذاری رستوران آزادواقع در خوابگاه خواهران
دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲- ۱۲:۲۱:۱۴photo_2023-11-27_11-26-59


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #واگذاری #بوفه_آزاد #خوابگاه...2
12345