اخبار و رویدادها: برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری های توانبخشی توسط دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی

برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری های توانبخشی توسط دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲- ۱۲:۴۰:۰۵