اخبار و رویدادها: بازدید دانش آموزان سه دبیرستان نظری دخترانه جهت آشنایی با رشته ها، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

بازدید دانش آموزان سه دبیرستان نظری دخترانه جهت آشنایی با رشته ها، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲- ۱۲:۲۹:۱۱

بازدید دانش آموزان سه دبیرستان نظری دخترانه جهت آشنایی با رشته ها، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، برنامه بازدیدی طی سه روز از آزمایشگاه های منتخب دانشکده های مختلف ویژه دانش آموزان دختر تدارک دیده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهرود و به منظور آشنائی دانش آموزان دبیرستان های نظری با رشته های دانشگاهی، محیط و فعالیت های آموزشی و پژوهشی جاری در این دانشگاه، برنامه بازدیدی روزهای چهارشنبه 17 و 24 آبان ماه و 1 آذر ماه جاری از آزمایشگاه های منتخب دانشکده های مختلف ویژه دانش آموزان از پردیس مرکزی و پردیس فناوری دانشگاه صنعتی تدارک دیده شد.

در این بازدیدها دانش آموزان با جنبه های کاربردی رشته های مختلف و ظرفیت های موجود در دانشگاه صنعتی شاهرود از نزدیک آشنا شدند.

چهارشنبه ۱۷ آبان بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه اندیشه (متوسطه دوره دوم) از آزمایشگاه‌های پردیس مرکزی بازدید نمودند:

آزمایشگاه کانی شناسی با توضیحات مهندس میرباقری (دانشکده علوم زمین)، آزمایشگاه فیزیک مدرن با توضیحات مهندس سلطانی (دانشکده فیزیک)، آز مایشگاه شیمی تجزیه با توضیحات دکتر کلی (دانشکده شیمی) و آز کانه آرائی با توضیحات مهندس جعفری (دانشکده معدن).

چهارشنبه 24 آبان بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ام‌الامه  (متوسطه دوره اول) بسطام از آزمایشگاه‌های پردیس فناوری بازدید نمودند:

آزمایشگاه سازه با توضیحات مهندس محمدی (دانشکده عمران)، آزمایشگاه رباتیک با توضیحات مهندس رحمانی (دانشکده مکانیک)، آزمایشگاه متالوگرافی با توضیحات دکتر حاجیان (دانشکده مهندسی شیمی و مواد)، آزمایشگاه شبکه با توضیحات مهندس کریمی (دانشکده کامپیوتر)،  آزمایشگاه الکترونیک صنعتی با توضیحات آ دکتر حسین تبار و آزمایشگاه فیزیولوژی با توضیحات دکتر محمدپوری (دانشکده برق).

چهارشنبه 1 آذر بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نجابت (متوسطه دوره اول) کلاس نهمی‌ها از آزمایشگاه‌های پردیس مرکزی بازدید نمودند:

آزمایشگاه کانی شناسی با توضیحات مهندس میرباقری (دانشکده علوم زمین)، آزمایشگاه فیزیک مدرن با توضیحات مهندس سلطانی (دانشکده فیزیک)، آز مایشگاه شیمی تجزیه با توضیحات دکتر کلی (دانشکده شیمی) و آز XRD , XRF با توضیحات مهندس عباسیان (دانشکده معدن).

9f77d9f6-9f8d-4882-8d61-03ff4be61f3045b2e67e-7e28-4f67-a133-d6289e3e5798

f98364b0-cc85-4b08-84ca-2a2fdb8eba0a7249a6c7-08fb-47e0-87fd-5a641bdba744

822671da-902a-4a87-b435-b74304ab370c6d7627da-5c32-47af-8d88-57d2953c7410

 


کلمات کلیدی: #بازدید #دانش آموزان #دبیرستان نظری #دخترانه #آشنایی با رشته ها #محیط #آموزشی #پژوهشی #دانشگاه #...3
12345