اخبار و رویدادها: برگزاری نشست دهم تجارب و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه ها

برگزاری نشست دهم تجارب و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه ها
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲- ۱۱:۵۷:۴۰slide1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #نشست #تجارب و برنامه های مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی...2
12345