اخبار و رویدادها: هفدهمین کنفرانس ارزیابی وتضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی

هفدهمین کنفرانس ارزیابی وتضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲- ۰۸:۵۲:۱۷