اخبار و رویدادها: جذب نیروی امریه توسط اداره کل بهزسیتی استان سمنان

جذب نیروی امریه توسط اداره کل بهزسیتی استان سمنان
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲- ۱۳:۳۹:۵۳6086


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تعاملات #اداره بهزیستی استان سمنان #نیروی امریه...2
12345