اخبار و رویدادها: برگزاری کارگاههای تخصصی کارآفرینی

برگزاری کارگاههای تخصصی کارآفرینی
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲- ۱۴:۴۹:۵۰

برگزاری کارگاههای تخصصی کارآفرینی

اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن کارآفرینی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش و همچنین در راستای برگزاری سلسله کارگاههای تخصصی کارآفرینی اقدام به برگزاری « کارگاههای تخصصی کارآفرینی » با هدف بهره مندی هر چه بیشتر دانشجویان علاقمند به حوزه کارآفرینی نموده است

پوسترنمایشگاه

4resume5karafarini

7KASBOKAR8tejari

8tejari9hoosh masnoei

9shoghli


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #هفته پژوهش #سلسله کارگاه های کارآفرینی...2
12345