اخبار و رویدادها: برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی ـ تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی ـ تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲- ۰۸:۲۳:۵۷

برگزاری هشتمین جشنواره آموزشی ـ تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

هشتمین جشنواره آموزشی ـ تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها برگزار می گردد

واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مدارک حداکثر تا مورخ 1402/09/09 به دفتر ستاد شاهد و ایثارگر واقع در طبقه فوقانی کتابخانه مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 32391454 ـ 023 تماس حاصل فرمایند. 

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه 

12345