اخبار و رویدادها: هشتادو نهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

هشتادو نهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۴۷:۰۳

هشتادو نهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

هشتادو نهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود با حضور حکیم حسین خیراندیش برگزار می شود

photo_2023-11-18_16-59-36


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش #سلامت و زندگی....2
12345