اخبار و رویدادها: گزارش تصویری مراسم اجتماع سراسری حمایت از مردم مقتدر و کودکان مظلوم غزه

گزارش تصویری مراسم اجتماع سراسری حمایت از مردم مقتدر و کودکان مظلوم غزه
شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲- ۱۵:۱۰:۰۶12345