اخبار و رویدادها: اولین رویداد استارتاپ حقوقی

اولین رویداد استارتاپ حقوقی
شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲- ۱۳:۰۸:۳۰پوستر-رويداد-


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد #دانشگاه قم #اولین رویداد استارتاپ حقوقی...2
12345