اخبار و رویدادها: دهمین دوره مسابقات بین المللی کن ست ایران

دهمین دوره مسابقات بین المللی کن ست ایران
شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۴۵:۱۳2-(16)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد #دهمین دوره مسابقات بین المللی کن ست ایران...2
12345