اخبار و رویدادها: انتصاب دکتر مريم شيبی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، زیست محیطی و آب شناسی دانشگاه

انتصاب دکتر مريم شيبی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، زیست محیطی و آب شناسی دانشگاه
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲- ۱۵:۱۰:۴۰

انتصاب دکتر مريم شيبی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، زیست محیطی و آب شناسی  دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس دانشگاه دکتر مريم شيبی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، زیست محیطی و آب شناسی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی حکمی از سوی دکتر مرتضی ایزدی فرد رئیس این دانشگاه با عنایت به بند «ب» ماده «8» آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم زمین به موجب این ابلاغ دکتر مریم شیبی با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، زیست محیطی و آب شناسی منصوب شد.

 در بخشی از این حکم آمده است:

    امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همکاران محترم موجبات تعالی دانشکده را فراهم نموده و در انجام امور موفق و مؤید باشید.

photo_2023-11-15_15-04-07


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتصابات #دانشکده علوم زمین #سرپرست گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی #زیست محیطی و آب شناسی...2
12345