اخبار و رویدادها: برگزاری جشنواره فرهنگی هنری انا من حسین توسط بنیاد بین المللی عاشورا

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری انا من حسین توسط بنیاد بین المللی عاشورا
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲- ۱۰:۰۸:۲۹1


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #جشنواره #فرهنگی #هنری #انا من حسین...2
12345