اخبار و رویدادها: حضور پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر سال ۲۰۲۳ جهان

حضور پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر سال ۲۰۲۳ جهان
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۱۴:۵۹

حضور پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر سال ۲۰۲۳ جهان

16 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود در فهرست دانشمندان دو درصد برتر 2023 بر اساس کل دوره یکساله فعالیت و 12 عضو هیأت علمی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2023 در بازه زمانی 1960 تا 2022 معرفی شدند.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود، فهرست دانشمندان پراستناد در تمامی رشته ها به عنوان دانشمندان دو درصد برتر حوزه های علمی در دو بازه زمانی کوتاه مدت (سال 2022) و بلند مدت طول دوره خدمت علمی (از سال 1960 تا 2022) توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) اعلام گردید.

به نقل از گزارش موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) انتخاب پژوهشگران دو درصد، بر پایه آخرین یافته های پروژه مشترک الزویر و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد انجام  می گیرد که آنها با تحلیل داده های پایگاه اسکوپس بر اساس روش شناسی ویژه ای، اقدام به شناسایی و ارائه فهرستی از پژوهشگران پراستناد برتر جهان می نمایند. فهرست دانشمندان دو درصد  به" فهرست دانشگاه استنفورد" نیز معروف است. روش شناسی ابداع شده، مبتنی بر مجموعه ای از سنجه های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تاثیر استنادی پژوهشگران در رشته ها و حوزه های علمی مختلف است. آنان با ترکیب این سنجه ها، شاخصی به نام " شاخص استنادی مرکب " را ابداع و در مقاله سال 2016 خود معرفی کرده اند. این شاخص مبتنی بر تعداد استنادات دریافتی، جایگاه )الگوی هم -نویسندگی( و شاخص هرش نویسندگان(H-Index)  می باشد.

photo7627846107

این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب آنان در بازه زمانی 1960 تا 2022  و همچنین در سال 2022 در 22 حوزه موضوعی اصلی و 174 حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، به تفکیک در دو «فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت خدمت» و «فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد آخرین سال (2022)» معرفی کرده است.

فهرست 16 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال  ۲۰۲۳ بر اساس عملکرد در سال 2022

دوره-يکساله

فهرست 12 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشمندان دو درصد برتر 2023 بر اساس دوران خدمت 2022-1996

دوران-خدمت

 


کلمات کلیدی: #پژوهشگران #دانشگاه صنعتی شاهرود #۲ درصد #دانشمندان #برتر #سال ۲۰۲۳ #جهان #...3
12345