اخبار و رویدادها: افتتاح خوابگاه دخترانه افتخاری دانشگاه صنعتی شاهرود در سال تحصیلی 1402

افتتاح خوابگاه دخترانه افتخاری دانشگاه صنعتی شاهرود در سال تحصیلی 1402
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۳۶:۴۹

افتتاح خوابگاه دخترانه افتخاری دانشگاه صنعتی شاهرود در سال تحصیلی 1402

به همت خیرین نیک اندیش دانشگاه صنعتی شاهرود، خوابگاه دخترانه ای به نام خوابگاه دخترانه افتخاری خریداری و پس از انجام تعمیرات و بهینه سازی به جهت رفاه بیشتر دانشجویان به صورت رسمی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، به همت خیرین نیک اندیش این دانشگاه خوابگاه دخترانه ای به منظور آرامش خاطر دانشجویان و خانواده ها به نام خوابگاه دخترانه افتخاری خریداری شد و در روز دوشنبه 8 آبان ماه جاری با حضور هیئت رئیسه و تعدادی از اعضا بنیاد حامی خیرین این دانشگاه پس از انجام تعمیرات و بهینه سازی به جهت رفاه بیشتر دانشجویان به صورت رسمی افتتاح شد.

تلاش مجموعه دانشگاه برای خرید خوابگاه به واسطه اهمیت حضور دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در محیط خوابگاهی است و تاکید رئیس دانشگاه بر این موضوع است که در محیط خوابگاه تجربه خوبی از خودسازی و استقلال، تعامل فرهنگی شهرهای مختلف، تقویت روحیه اجتماعی بودن، یادگیری نحوه برقراری ارتباط موثر با دیگران رقم می خورد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن قدردانی از خیرین به جهت مشارکت قابل توجه در خرید خوابگاه دخترانه افتخاری به مساحت عرصه 65/ 286 دارای سند مالکیت مشاعی و به مساحت 613 متر مربع، این افتتاح مهم را سراغازی برای آرامش بیشتر دانشجویان و خانواده های آنان عنوان نمود.

این مجموعه خوابگاهی به جهت رفاه بیشتر دانشجویان، در بخش های بهینه سازی سیستم گرمایش و سرمایش، تجهیز ملزومات خوابگاهی، رنگ آمیزی ساختمان و سایر امور تعمیر و بازسازی صورت گرفت.

12345