اخبار و رویدادها: بورسیه تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال آخر رشته های مهندسی(مکانیک،برق،متالورژی،صنایع،شیمی و کامپیوتر)

بورسیه تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال آخر رشته های مهندسی(مکانیک،برق،متالورژی،صنایع،شیمی و کامپیوتر)
دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۰۹:۵۴



بورسیه تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال آخر رشته های مهندسی(مکانیک،برق،متالورژی،صنایع،شیمی و کامپیوتر)