اخبار و رویدادها: گزارش تصویری اردوی فرهنگی و تفریحی نو دانشجویان

گزارش تصویری اردوی فرهنگی و تفریحی نو دانشجویان
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۵۸:۳۷تاریخ 4و5 آبانماه1402 در محل پردیس معدن آموزشی