اخبار و رویدادها: گزارش تصویری مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید

گزارش تصویری مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید
دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲- ۱۴:۱۵:۲۲12345