اخبار و رویدادها: گزارش تصویری حمایت دانشگاهیان از مردم فلسطین

گزارش تصویری حمایت دانشگاهیان از مردم فلسطین
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲- ۱۳:۳۶:۱۴12345