اخبار و رویدادها: ارتقا عضو هیات علمی دانشکده به مرتبه دانشیاری

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده به مرتبه دانشیاری
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲- ۱۰:۳۹:۳۸در هفتاد و نهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه، خانم دکتر گیتی فرقانی تهرانی از اعضا هیات علمی دانشکده به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند. کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض کرده و برای وی توفیق روافزون و سلامتی از درگاه خداوند تبارک و تعالی آرزومندیم.

 مدیریت دانشکده

12345