اخبار و رویدادها: تشکیل گروه فوق العاده دوره توانمندسازی زبان دکتری - مجازی

تشکیل گروه فوق العاده دوره توانمندسازی زبان دکتری - مجازی
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲- ۰۹:۵۹:۲۱قابل توجه دانشجویان دکتری 

نظر به تکمیل ظرفیت گروه های دوره توانمندسازی زبان دانشجویان دکتری و عدم ثبت نام تعدادی از دانشجویان، باستحضار می رساند یک گروه فوق العاده برای این دوره به شکل مجازی در روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 14 الی 16:30 در نظر گرفته شده است. متمنی است مراتب به نحو مقتضی به دانشجویان دکتری اطلاع رسانی شده و حداکثر تا روز چهارشنبه 26 مهرماه ساعت 12 نسبت به ثبت نام در آدرس زیر اقدام نمایند.

https://edu.shahroodut.ac.ir/product/english_phd2/


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مرکزآموزش های آزاد #آموزش توانمندی زبان...2
12345