اخبار و رویدادها: اطلاعیه شماره 2 پذیرفته¬شدگان رشته¬های آموزش ریاضی، آموزش فیزیک وآموزش شیمی (مشترک با دانشگاه فرهنگیان)

اطلاعیه شماره 2 پذیرفته¬شدگان رشته¬های آموزش ریاضی، آموزش فیزیک وآموزش شیمی (مشترک با دانشگاه فرهنگیان)
پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۲- ۱۳:۴۳:۱۲

اطلاعیه شماره 2  پذیرفته¬شدگان رشته¬های آموزش ریاضی، آموزش فیزیک وآموزش شیمی (مشترک با دانشگاه فرهنگیان)