اخبار و رویدادها: جذب نیروی امریه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

جذب نیروی امریه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان
شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲- ۱۳:۴۳:۱۵

جذب نیروی امریه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان از بین دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران نیروی امریه جذب می نماید.

Untixtled


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دانش آموختگان مهندسی عمران #جذب نیروی امریه...2
12345