اخبار و رویدادها: پیام تبریک معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

پیام تبریک معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲- ۰۹:۲۴:۵۱

پیام تبریک معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

پیام تبریک معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳


کلمات کلیدی: #تبریک #سال تحصیلی جدید #اغاز سال تحصیلی #معاونت دانشجویی #دانشجو #مهر #...3
12345