اخبار و رویدادها: گزارش تصویری روز کارمند و مراسم تجلیل از کارمندان نمونه

گزارش تصویری روز کارمند و مراسم تجلیل از کارمندان نمونه
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲- ۱۴:۳۸:۳۹دوشنبه 27شهریور 1402