اخبار و رویدادها: ارتقاء مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

ارتقاء مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲- ۱۷:۲۱:۴۶

ارتقاء مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

هفتاد و هفتمین و هفتاد و هشتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود روز چهارشنبه 28 تير ماه جاري در محل تالار کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود؛ هفتاد و هفتمین و هفتاد و هشتمین جلسه هیات ممیزه این دانشگاه صبح روز چهارشنبه 28 تیرماه جاری با حضور اعضای هیات ممیزه دانشگاه در محل تالار کوثر برگزار و چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه علمی بالاتر ارتقاء یافتند.

در این جلسه پس از بررسی درخواست پایه های دوران بورس تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه؛ اعطای پایه های مذکور به متقاضیان مورد موافقت قرار گرفت و همچنین مصوبات كمیسیون های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقای مرتبه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه بررسی و پس از بررسی مستندات علمی و تبادل نظر، چهار نفر از اعضای هیات علمی به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.

گفتنی است در طی این جلسه آقایان:

  •  دكتر جعفر فتحعلي عضو هيات علمي دانشكده علوم رياضي از مرتبه دانشياري به استادي ارتقاء يافت.
  • دكتر ابوالقاسم كامكار روحاني عضو هيات علمي دانشكده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک از مرتبه دانشياري به استادي ارتقاء يافت.
  •   دكتر مجيد نيكخواه عضو هيات علمي دانشكده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک از مرتبه استادياري به دانشياري ارتقاء يافت.
  •  دكتر دكتر ياسر دامچي عضو هيات علمي دانشكده مهندسي برق از مرتبه استادياري به دانشياري ارتقاء يافت.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، ضمن آرزوی توفیق، کسب ارتقا فوق الذکر را به اساتید و جامعه دانشگاه صنعتی شاهرود تبریک می گوید.


کلمات کلیدی: #هیات ممیزه #ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه #1
12345