اخبار و رویدادها: گزارش تصویری نشست دانشگاه صنعتی شاهرود با شرکت خودروسازی زامیاد

گزارش تصویری نشست دانشگاه صنعتی شاهرود با شرکت خودروسازی زامیاد
شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲- ۱۱:۲۱:۰۰پنجشنبه 29 تیرماه 1402

12345