اخبار و رویدادها: تقدیر شركت ملي نفت ايران از دانشگاه صنعتی شاهرود و شركت زمين فناوران نفت آسيا

تقدیر شركت ملي نفت ايران از دانشگاه صنعتی شاهرود و شركت زمين فناوران نفت آسيا
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲- ۱۴:۰۵:۵۱

تقدیر شركت ملي نفت ايران از دانشگاه صنعتی شاهرود و شركت زمين فناوران نفت آسيا

شركت ملي نفت ايران از دانشگاه صنعتی شاهرود و شركت زمين فناوران نفت آسيا در طرح كلان پروژه كاربرد ژئومكانيك در اكتشاف منابع هيدروكربني و فناوري هاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاه هاي اكتشافي تقدير به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، شركت ملي نفت ايران در جلسه حضوري روز يكشنبه ۲۵ تير ماه ۱۴۰۲ از این دانشگاه و شركت زمين فناوران نفت آسيا در طرح كلان پروژه كاربرد ژئومكانيك در اكتشاف منابع هيدروكربني و فناوري هاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاه هاي اكتشافي در محل مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران با حضور مهندس فكور مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران، دكتر مطهري مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، دكتر ايزدي فرد رئيس دانشگاه صنعتي شاهرود، دكتر حسن پور معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ، دكتر رمضان زاده استاد تمام دانشكده مهندسي معدن و مجري اين طرح پژوهشي تقدير به عمل آورد.

لازم به ذکر است؛ در اين جلسه با حضور متخصصين شركت نفت چند پیشنهاد طرح پژوهشی جديد ديگر از دانشگاه صنعتي شاهرود  مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به توانمندي ها و قابليت هاي دانشگاه صنعتي شاهرود و شركت زمين فناوران نفت آسيا مقرر شد تا پايان مرداد ماه فرايند ابلاغ پروژه جديد ديگر انجام گيرد.

photo5810564528


کلمات کلیدی: #مدیریت اکتشاف #شرکت ملی نفت ایران #نفت #تقدیر #دانشگاه #...3
12345