اخبار و رویدادها: آگهی مناقصات تهيه و تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذای دانشجويان برایسال تحصيلی 1403 - 1402

آگهی مناقصات تهيه و تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذای دانشجويان برایسال تحصيلی 1403 - 1402
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲- ۰۹:۵۳:۰۰آگهی-مناقصه-درج-در-سایت-دانشگاه


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #آگهی مناقصه #تهیه و تامین مواد غذایی...2
12345