اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه تکریم از بازنشستگان محترم دانشگاه

گزارش تصویری جلسه تکریم از بازنشستگان محترم دانشگاه
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲- ۰۹:۳۸:۳۷شنبه 24 تیر ماه 1402