اخبار و رویدادها: استفاده از سهميه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد1402

استفاده از سهميه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد1402
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲- ۱۴:۰۴:۱۶استفاده-از-سهمیه-رتبه-اول-در-آزمون-ورودی-مقطع-کارشناسی-ارشد


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #سهمیه #رتبه اول #کنکور #کارشناسی ارشد...2
12345