اخبار و رویدادها: گزارش تصویری آزمون کارشناسی 1402

گزارش تصویری آزمون کارشناسی 1402
پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲- ۱۱:۱۲:۱۲روز دوم پنجشنبه پانزدهم تیر ماه 1402