اخبار و رویدادها: گزارش تصویری آزمون کارشناسی 1402

گزارش تصویری آزمون کارشناسی 1402
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲- ۱۶:۲۲:۵۳

گزارش تصویری آزمون کارشناسی 1402

روز اول چهارشنبه چهاردهم تیر ماه 1402