اخبار و رویدادها: زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان 1402

زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان 1402
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲- ۱۱:۴۹:۴۵

زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان 1402

زمان انتخاب واحد درس كارآموزي براي تابستان 1402 از 1402/04/10 لغايت 1402/04/18 مي باشد.

با درود

به استحضار مي رساند؛ زمان انتخاب واحد درس كارآموزي براي تابستان 1402 از 1402/04/10 لغايت 1402/04/18 مي باشد. لذا خواهشمند است نسبت به اطلاع رساني دانشجويان دانشكده ذيربط طبق اطلاعيه پيوست اقدام لازم به عمل آيد.

تذكرات مهم:
1- انتخاب واحد كارآموزي خارج از تاريخ اعلام شده ميسر نبوده و قابل تمديد نمي باشد.
2-در بازه زماني فوق الذكر اخذ هرگونه گزارش از سيستم گلستان منوط به تغيير ترم به 4012 مي باشد.

12345