اخبار و رویدادها: زمان انتخاب واحد درس كارآموزی در تابستان 1402

زمان انتخاب واحد درس كارآموزی در تابستان 1402
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲- ۱۱:۵۷:۴۸اطلاعیه-کارآموزی-در-تابستان-1402

تذكرات مهم:
1- انتخاب واحد كارآموزي خارج از تاريخ اعلام شده ميسر نبوده و قابل تمديد نمي باشد.
2-در بازه زماني فوق الذكر اخذ هرگونه گزارش از سيستم گلستان منوط به تغيير ترم به 4012 مي باشد.


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #انتخاب واحد #کارآموزی...2
12345