اخبار و رویدادها: زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان 1402

زمان انتخاب واحد درس كارآموزي در تابستان 1402
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲- ۰۸:۰۲:۲۴12345