اخبار و رویدادها: بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته غيبت 4012

بررسی غيبت كلاسی و امتحانی در كميته غيبت 4012
شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲- ۱۲:۲۵:۲۴بررسی-غیبت-کلاسی-و--امتحانی-در-کمیته-منتخب-شورای-آموزشی-4012


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بررسی غیبت کلاسی #کمیته منتخب آموزشی...2
12345