اخبار و رویدادها: فراخوان دوره دوم طرح دستيار فناوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

فراخوان دوره دوم طرح دستيار فناوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲- ۱۵:۳۲:۲۵در اين طرح دانشجويان يك دوره زماني ۶ ماهه مهارت آموزی و فعاليت فناورانه را در شركت های فناور و دانش بنيان تجربه می كنند و به ازای ۳۰۰ ساعت كار در طول ۶ ماه، ماهيانه مبلغ ۱، ۲ و ۳ ميليون تومان به ترتيب به دانشجويان كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی پرداخت خواهد شد.

۱ - فراهم شدن زمينه فراگيري بخشي از توانايي‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز بازار كار براي دانشجويان در طول دوران تحصيل
۲ - هموار شدن بكارگيري دانشجويان در شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري
۳ - ۶ ماه فرصت كارآموزي در شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور
۴ - كسب امتيازات گوناگون توسط شركت‌هاي فناور از سمت پارك علم و فناوري
۵ - فرصت انتخاب رايگان و هوشمند مديران و كاركنان آينده شركتها از دانشجويان مستعد و واجد شرايط

بازه ثبت نام: ۶ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت آيين نامه طرح به سامانه دستيار فناوري مراجعه نماييد:

www.parkintern.ir

پوستر-شرکت-ها-(1)پوستر-دانشجويان-(2)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #طرح دستیار فناور..2
12345