اخبار و رويدادها: تاریخ ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری آبشناسی در نیمسال دوم 1402-1401

تاریخ ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری آبشناسی در نیمسال دوم 1402-1401
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲- ۱۱:۲۰:۵۴به اطلاع دانشجویان دکتری آبشناسی که در ترم‌های گذشته پروپوزال آنها به تصویب رسیده است می‌رساند تاریخ ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی این دانشجویان برای روز چهارشنبه مورخ 1402/3/24 تعیین گردیده است. دانشجویان موظف‌اند ضمن هماهنگی با استاد (اساتید) راهنمای خود نسب به ارائه و تکمیل فرم گزارش پیشرفت اقدام نمایند. بدیهی است عدم ارائه گزارش پیشرفت توسط دانشجو به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و از ثبت‌نام ایشان در نیمسال بعدی ممانعت به عمل خواهد آمد.

12345