اخبار و رویدادها: ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲- ۱۰:۵۰:۱۸

ارتقاء مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

هفتاد و پنجمین و هفتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه روز چهارشنبه سوم خردادماه جاری در تالار کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود؛ هفتاد و پنجمین و هفتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در طی دو نوبت صبح و عصر روز چهارشنبه سوم خردادماه جاری با حضور اعضای هیات ممیزه دانشگاه در تالار کوثر برگزار و پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه علمی بالاتر ارتقاء یافتند.

در این جلسه پس از بررسی درخواست  پایه های دوران بورس و پایه های تشویقی  تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه؛ اعطای پایه های مذکور به متقاضیان مورد موافقت قرار گرفت و همچنین مصوبات كمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقای مرتبه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه بررسی و پس از بررسی مستندات علمی و تبادل نظر، پنج نفر از اعضای هیات علمی به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.

گفتنی است در طی این جلسه آقایان دکتر دكتر بهرام بهرامیان، عضو هیات علمی دانشكده شیمی و آقای دكتر محمود مهرگان، عضو هیات علمی دانشكده مهندسی مكانیك  به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. و آقای دكتر مهدی رضائی كهخائی، عضو هیات علمی دانشكده علوم زمین؛ آقای دكتر منصور بزرگ، عضو هیات علمی دانشكده مهندسی شیمی و مواد؛ آقای دكتر علی عباس نژاد، عضو هیات علمی دانشكده مهندسی مكانیك به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

 روابط عمومی دانشگاه ارتقای اساتید گرامی را به خودشان و جامعه دانشگاه صنعتی شاهرود تبریک گفته و برای همه آرزوی موفقیت دارد.

photo_2023-06-03_09-33-42


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #ارتقاء مرتبه #اعضای هیءت علمی...2
12345