اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه توجيهي مشترك صنايع با دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود

گزارش تصویری جلسه توجيهي مشترك صنايع با دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲- ۱۵:۳۳:۵۱12345