اخبار و رویدادها: بيانيه دانشگاه صنعتی شاهرود در محكوميت اقدام اتحاديه اروپا در تحريم سازمان بسيج دانشجويی كشور

بيانيه دانشگاه صنعتی شاهرود در محكوميت اقدام اتحاديه اروپا در تحريم سازمان بسيج دانشجويی كشور
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲- ۱۲:۱۸:۱۰بيانيه-دانشگاه-صنعتی-شاهرود-در-محکومیت-اقدام-اتحادیه-اروپا-در-تحریم-سازمان-بسیج-دانشجویی-کشور-2-1402

12345