اخبار و رویدادها: انتخابات مجازی انجمن‌های علمی دانشجویی سال تحصیلی 1403-1402

انتخابات مجازی انجمن‌های علمی دانشجویی سال تحصیلی 1403-1402
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲- ۱۸:۴۲:۲۵14020309 انتخابات مجازی

12345