اخبار و رویدادها: دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع موسسات پراستناد برتردنیا قرار گرفت

دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع موسسات پراستناد برتردنیا قرار گرفت
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲- ۰۹:۱۲:۳۹

دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع موسسات پراستناد برتردنیا قرار گرفت

روابط عمومی دانشگاه از قرار گرفتن نام این دانشگاه در جمع موسسات پر استناد دنیا خبر داد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری  (ISC)، بر اساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص های اساسی علم(ESI)، که مربوط به بازه زمانی 2022-2012 می باشد، تعداد دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در تمامی حوزه های موضوعی 8557 مورد است که 115 دانشگاه و موسسه پژوهشی از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این فهرست مشاهده می شود.  که دانشگاه صنعتی شاهرود  در حوزه های موضوعی مهندسی وشیمی موفق شده است در این فهرست قرار گیرد.

گفتنی است؛ دانشگاه صنعتی شاهرود در سال های قبل نیز در زمره مؤسسات پر استناد برتر دنیا ( ESI) قرار داشته و جزء دانشگاه هایی است که علاوه بر این دارای پژوهشگران 0.1، 1 و 2 درصد پراستناد برتر دنیا است .

دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پر استناد برتر ایران در19 حوزه موضوعی حضور داشته اند که بیشترین تعداد درحوزه موضوعی مهندسی با 59 دانشگاه و موسسه پژوهشی بوده است. تعداد موسسات در حوزه های پزشکی بالینی 57 وشیمی50، علوم مواد25 ، علوم کشاورزی 23 ، داروشناسی و سم شناسی 19 ، علوم گیاهی و حیوانی 16 ، محیط زیست/بوم، شناسی 15 ، حوزه های علوم اجتماعی، زیست شناسی و زیست شیمی و علوم رایانه هر کدام 13 ، علوم اعصاب و رفتار 7زمین شناسی6، حوزه های فیزیک و ایمنی شناسی هر کدام5، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 4، ریاضیات و میکروبیولوژی هر کدام 2، روانپزشکی/روانشناسی1 است(نمودار1) حوزه های علوم فضا، اقتصاد و تجارت و چند رشته ای در ایران فاقد دانشگاه و موسسه پژوهشی برتر بوده اند.

 photo_2023-05-28_12-11-22

گزارش سایت موسسه استنادی وپایش علم وفناوری جهان اسلام


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #فهرست دانشگاه های پراستناد برتر...2
12345