اخبار و رويدادها: چهارمين كنفرانس بين المللی رويكردهای نوين روابط عمومی ايران

چهارمين كنفرانس بين المللی رويكردهای نوين روابط عمومی ايران
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲- ۱۱:۵۳:۴۶p


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش رویکردهای نوین در روابط عمومی...2
12345